top of page

Ve jménu přepravního řádu

In The Name of Transport Order

2014  /  47 min

Česká republika

Dopravní podnik města Brna se rozhodl zaměřit se na prevenci dodržování přepravního řádu. Pro tento neurčitý úkol byla vytvořena nová pracovní pozice: preventista. Ve skupinách pracující preventisté měli dle oficiálního vyjádření Dopravního podniku zajistit zkvalitnění dopravy slušným a platícím zákazníkům. Autora dokumentu původně zajímala konkrétní podoba této činnosti, kterou ve valné většině vykonávají bývalí revizoři. Tento záměr se nakonec proměnil v pátrání po reálném rozdílu mezi preventisty a revizory i mezi prevencí a represí. V očích zmatené veřejnosti se údajná snaha o zlepšení komfortu ve veřejné dopravě jeví spíše jako pokus o zefektivnění výběru pokut.

The Brno City Transport Company has decided to focus on the prevention of compliance with the transport regulations. A new job position has been created for this vague task: prevention officer. According to the official statement of the transport company, the preventive officers working in groups were to ensure the improvement of transport for decent and paying customers. The author of the document was initially interested in the specific form of this activity, which is largely carried out by former auditors. This intention eventually turned into a quest to find out the real difference between preventive officers and auditors and between prevention and repression. In the eyes of a confused public, the alleged attempt to improve the comfort of public transport appears more like an attempt to make the collection of fines more efficient.

režie:                     

Tomáš Hlaváček

námět / koncept:

Tomáš Hlaváček

kamera:                  

Tomáš Hlaváček

střih:                          

Tomáš Hlaváček

hudba:              

Ondřej Gášek

zvuk:             

Jan Úlehlav

producent:                

A2LARM

návrh_plakát_2.png
bottom of page