top of page

The Information

Informace

2018  /  12 min

Informace screen.jpg

Žijeme v době vizuálních zkratek. Do do jaké míry jsme však ještě schopni všímat si jevů a pozorovat je v reálném čase a v plné šíři souvislostí?

Klauzurní práce Informace představuje audiovizuální dilo na pomezí experimentálního videa, jež se pokouší o fenomenologickou hru s dívákem jakožto hlavním aktérem interpretace zobrazovaného. Současně mu poskytuje prostor k reflexi vlastních zvnitřněnělých vzorců očekávání či obecně prostor k vlastní introspekci. Samotný název práce Informace odkazuje k původnímu významu slova (in­-formacio – utváření, ztvárnění) a dotýká se tématu formy sdělení, které nám audiovizuální obsahu může poskytnout. Dílo myšlenkově pracuje s vizuální teorií Rolanda Barthese, konkrétně s tématem divákovi participace.

Hlavním atributem videa je samotný čas, který dává záběru prostor k tomu, aby byl vymaněn z klasické schematické doslovnosti a otevřel ve své autenticitě svůj interpretační rámec nabádající diváka k aktivitě.

K tomutu účelu dílo využívá metodických postupů tzv. „spontánního filmu“, ve kterém je snímaný obsah výsledkem autorovy přímé, subjektivní reakce na prostředí, ve kterém se nachází. Kamera nestojí mezi režisérem a objektem, ale v delším časovém rámci splývá s okem režiséra. Spontánní film záměrně vynechává proces postprodukce, respektive postprodukční proces nenarušuje improvizační, spontánní rozměr filmu.

Dílo navazuje na autorův průběžný zájem práce s formálními hranicemi dokumentární reprezentace, realizované v cyklu tzv. docu-maginace.

režie:                     

Tomáš Hlaváček

námět:                 

Tomáš Hlaváček

kamera:               

Tomáš Hlaváček

střih:                      

Tomáš Hlaváček

hudba:                 

Tomáš Hlaváček

bottom of page