top of page

Jiné žánry

spontánní film –

– dokumenaginace

Byl to právě sovětský montážník Dziga Vertov, který si ve své urputné dokumentární snaze zachytit žitou skutečnost ve své autentické čistotě vytkl imperativ – “přistihnout život při činu”. Je to právě onen nedefinovatelný akt přistižení, který nemá pevnou a jasnou povahu a jehož nejednoznačnost v dějinách audiovizuálního media vedla k různým formám a postupům reprezentace reality.

 

Dokumaginace je jednou z nich.

documaginace -15-17-.mp4
Přehrát video