top of page

The Stadium

Stadion

2018  /  76 min

Czech Republic

Třicet tři let od listopadové studentské stávky, která rozpoutala revoluci, se studenti vysokých škol po celé republice opět sjednocují s úmyslem zopakovat tzv. „okupační stávku“ a nenásilně připomenout problém klimatické změny, kterému nyní celá společnost a planeta čelí. Dříve než však ve městě Brně stačila začít, obnažila zásadní hodnotový rozkol fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, neboť vedení školy část akademické obce zaskočilo aktivním odporem, v jehož čele stála nečekaná otázka: Je možné usilovat o záchranu planety, je-li v sázce ohrožení akademické slušnosti a pořádku?

Situační dokumentární ponor Tomáše Hlaváčka do světa bývalé alma mater, kde je nečekaně svědkem neschopnost nositelů akademických hodnot postavit se skutečnému problému a místo toho vést malicherné spory.

Thirty-three years since the November student strike that sparked the revolution, university students across the country are once again uniting to repeat the so-called "occupy strike" and to non-violently remind the world of the climate change problem that is now facing society and the planet. Before it could begin in Brno, however, it laid bare a fundamental value split in the Faculty of Social Studies at Masaryk University, as the school's leadership surprised part of the academic community with active resistance, spearheaded by an unexpected question: Is it possible to strive to save the planet when academic decency and order are at stake?

Tomáš Hlaváček's situational documentary delves into the world of his former alma mater, where he unexpectedly witnesses the inability of the holders of academic values to confront the real issue and instead engage in petty disputes.

režie:

Tomáš Hlaváček

námět:

Tomáš Hlaváček

dramaturgie:

Petra Hlaváčková

kamera:

Tomáš Hlaváček,

střih:   

Tomáš Hlaváček

hudba:

Fields Ohio

zvuk:   

Jan Úlehlav

producent:

GUERILLAfilm

Bitcoin Production

bottom of page