top of page

Your children will be like us

Vaše děti budou jako my

2018  /  14 min

Česká republika

Dokumentární črta tázající se po smyslu a důvodech radikálního projevu občanské neposlušnosti na pozadí příprav nelegálního obsazení povrchového uhelného dolu na Mostecku. Autor dokumentu zachycuje účastníky akce zvané KlimaKemp v jejich boji za tzv. klimatickou spravedlnost a ve snaze o hlubší porozumění odkrývá, jak se tito lidé sami vztahují k době a společnosti, ve které žijí.

A documentary feature asking about the meaning and reasons for the radical manifestation of civil disobedience against the background of preparations for the illegal occupation of a surface coal mine in the Most region. The author of the documentary captures the participants of an event called KlimaKemp in their fight for so-called climate justice and, in an effort to gain a deeper understanding, reveals how these people themselves relate to the time and society in which they live.

Vaše děti budou jako my.jpg

režie:                     

Tomáš Hlaváček

námět:               

Tomáš Hlaváček

kamera:                

Tomáš Hlaváček

střih:                      

Tomáš Hlaváček

zvuk:                              

Alexandra Strapková

produkce:                     

Lenka Medová

Tomáš Šimon

FAMU

bottom of page